| Omtale

Der blev fra politisk side indgået en aftale i fredags, hvilket betyder den nye naturpakke blev vedtaget. Det fremgår af aftalen, at man afsætter penge til kommuner, stat og lodsejere med henblik på at etablere friluftsfaciliteter i forbindelse med de nye naturprojekter under landdistriktsprogrammet. Pengene kan bruges på fx badebroer, der kan være med til at åbne naturen for alle.

Læs mere her: http://www.politiko.dk/nyheder/aftale-nye-badebroer-og-groeftekanter-skal-aabne-naturen